Ms King

Administrator danych

MS KING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bolszewie.

Cele przetwarzania

Przedstawienie oferty sprzedaży nieruchomości dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta.

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta.

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem Umowy oraz do wykonania zawartej Umowy ( art 6 ust 1 lit b) RODO.

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych- dostawcy usług IT, obsługi kadrowo-księgowej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy od daty ich pozyskania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych Pana/Pani narusza przepisy.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Panu/Pani oferty sprzedaży nieruchomości lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Pana/Panią zapytanie.

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenie odpowiedzi na skierowanie przez Pana/Panią zapytanie.

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.